Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31
Title: Етнокультурна складова у підготовці майбутніх фахівців початкової школи - важливий чинник формування національної свідомості молодших школярів
Authors: Фенчак, Любов Михайлівна
Keywords: національна свідомость молодших школярів
Issue Date: 14-Mar-2014
Abstract: Підвищення ефективності підготовки фахівців є актуальним не тільки для України, але і для всього світового суспільства. Вирішення цієї проблеми тісно пов’язане з переусвідомленням мети і результату вищ ої освіти в цілому. На сьогоднішній день визначено основні ключові компетентності, якими повинен володіти майбутній спеціаліст. Відповідно до цього і мета його професійної підготовки співвідноситься з формуванням базових компетентностей. Саме компетентнісний підхід розглядається як один із важливих концептуальних принципів, який визначає сучасну методологію оновлення змісту освіти.
Description: Фенчак, Л. М. Етнокультурна складова у підготовці майбутніх фахівців початкової школи - важливий чинник формування національної свідомості молодших школярів / Л. М. Фенчак // Актуальні проблеми педагогічної науки : Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції (14-15 березня 2014 р.). - Миколаїв, 2014. - С.58-60.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/31
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
004.pdfЕтнокультурна складова у підготовці майбутніх фахівців початкової школи - важливий чинник формування національної свідомості молодших школярів2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.