Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3330
Title: Формування ключових компетентностей як завдання курсу іноземної мови у початковій школі
Authors: Товканець, Ганна Василівна
Лендел, Л.В.
Кирлик, О.В.
Keywords: іноземна мова
початкова школа
компетентності синтезу
методи та прийоми навчання
Issue Date: 2019
Abstract: В статті розглядається проблема формування ключових компетентностей в курсі іноземної мови у початковій школі. Визначено загальнокультурні, соціальні, аналітичні та компетентності синтезу як ключові компетентності для успішної соціалізації молодшого школяра. Обгрунтовано особливості їх формування на уроках іноземної мови на основі навчання через прямий життєвий досвід, через зображення учнем за допомогою пантоміми того, що він говорить або чує; методу розповіді історій, що надає можливість для «занурення» дітей в іншомовну атмосферу; прийомів театралізації, проектних і діалогових технологій. Зроблено висновок, що у початковій школі закладаються основи формування освіченої особистості, яка може самостійно приймати відповідальні рішення в ситуації вибору, для якої характерними є мобільність, динамізм, конструктивність, здатність до саморозвитку й самонавчання.
Description: Товканець, Г.В. формування ключових компетентностей як завдання курсу іноземної мови у початковій школі / Г.В. Товканець, Л.В. Лендел, О.В. Кирлик // Міжнародний науковий журнал "Освіта і наука" / ред. кол.: Т.Д. Щербан (гол. ред.);заст. гол. ред.: Jerzy Piwowarski; В.В. Гоблик. - Мукачево-Ченстохова : РВВ МДУ; Академія ім. Я. Длугоша, 2019. - №Випуск 1(26). - С. 187-191
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3330
Appears in Collections:Статті

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Tovkanets_Forming_key.pdf.pdfформування ключових компетентностей як завдання курсу іноземної мови у початковій школі1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.