Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/76
Title: Дослідження сільських територій регіону як середовища залучення інвестицій в аграрний сектор
Authors: Дем'ян, Ярослава Юріївна
Issue Date: 2015
Publisher: Центр економічних досліджень та розвитку
Abstract: Соціальний розвиток села - один із найважливіших напрямів аграрної політики, спрямованої на досягнення вагомих результатів в агропромисловому комплексі, підвищення на цій основі життєвого рівня населення. Актуальність цього напряму зумовлена ще й тим, що на сьогодні з поглибленням кризових явищ загальноекономічного характеру на селі загострюється демографічна криза, зростає безробіття, знижуються реальні доходи сільського населення, занепадає соціальна інфраструктура. Одним з напрямів розвитку сільського господарства в ЄС, який певним чином формуватиме ситуацію в українському аграрному секторі в майбутньому, є прийняття європейської моделі галузі як безперебійної форми виробництва сільськогосподарських продуктів та організації життя селян.
URI: http://dspace.msu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/76
Appears in Collections:Тези доповідей

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04.pdfДослідження сільських територій регіону як середовища залучення інвестицій в аграрний сектор343.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.